Rastúce vzdelanie

Naše programovanie poskytuje vedomosti o zdravých stravovacích návykoch a zvyšuje povedomie o jedle pre sociálne najzraniteľnejšie deti a rodičov našej komunity.

Zloženie: 100% bavlna.

Robíme to prostredníctvom nášho školského programovania, našich komunitných záhrad a kuchárskeho seriálu, na ktorom spolupracujeme s NH Food Bank a First Church.

Zloženie: 100% bavlna.

Tieto návyky sa prenesú do ďalších generácií a budú mať priamy vplyv na makro-zdravotné problémy obezity, srdcových chorôb a cukrovky, s ktorými naša komunita zápasí.

Grow Nashua slúžil v roku 2019 1 270 jednotlivcom (predpokladaných 1 882 v roku 2020) od predškolských zariadení až po seniorov, so zameraním na našich sociálne najzraniteľnejších osôb.