V týchto neustále sa meniacich časoch budeme skalou, ktorá naďalej spája našu komunitu, zasieva semená nádeje a poskytuje rodinám vzdelanie a zdroje na rast, prípravu a konzumáciu čerstvých výživných jedál.

Zloženie: 100% bavlna.

Nie je lepší čas na zvýšenie našej odolnosti a zaväzujeme sa, že tam budeme, aby sme pomohli viesť do týchto nových časov.

RASTOVÉ SPOLOČENSTVO RAST LÁSKU | RASTTE VEGGY RASTTE DÔVERU | RASTTE NAŠU BUDÚCNOSŤ SPOLOČNE RASTTE