Naša komunita Nashua túto myšlienku prijala od svojho začiatku pred rokom a dnes vám ďakujeme za váš záujem!

To je zmena hry pre krajinu Nashua a naše mestské farmy sa stanú prínosom pre našu komunitu, ako aj naša integrácia so školami prostredníctvom úlohy koordinátora Farm to School. Ďakujeme, že ste tu!